9 Av

9 Av
9 Av, Tisha B’Av Destruction of Temple. On the 9th of Av known as Tisha B Av we mourn the destruction of the Beit Hamikdash. Purchase your Kinnos books, Temple Model – Beis Hamikdash Model and Memorial Items for the 9th of Av. We offer Tisha B’ Av 9 Av special discounts on Kinnos and Tisha B’ Av Kinnos booklets for institutions. Click below to view Tisha B’ Av – 9 Av products for quantity discounts.

Shop 9 Av store.